Bejaarden en bodybuilding

Door met gewichten te trainen kunnen zelfs senioren in een rolstoel hun gezondheid verbeteren. Daardoor kunnen ze ook zelfstandiger worden, en weer op eigen kracht eten, zichzelf aankleden en in bad gaan. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Binnen acht weken was de kracht van de gym senioren gemiddeld met 20 procent toegenomen. Ook werden ze minder vaak ziek, en hadden ze minder kans te overlijden.Tekening: Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)
Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)