Jongeren en gezondheid

Veel jongeren roken, drinken en gebruiken softdrugs.

Jongeren in Nederland vertonen nog veel ongezond gedrag. Zo rookt 44 procent van de 15- tot 19-jarigen, drinkt bijna 40 procent geregeld vijf of meer glazen alcohol en is het gebruik van softdrugs bij scholieren in de laatste tien jaar met 30 procent toegenomen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De resultaten staan in het rapport Tijd voor gezond gedrag.

Bij andere specifieke bevolkingsgroepen komt ongezond gedrag ook veel voor. Zo roken en drinken personen met een lage economische en sociale status het meest. De helft van de mannen in deze groep rookt, tegenover 37 procent in de totale mannelijke bevolking.

Het percentage dat alcohol drinkt is ongeveer 14 tegenover 9 procent in de groep met een hoge sociaaleconomische status.
Bij allochtonen komt risicogedrag veel voor, maar de groep is te divers om een goed beeld te kunnen schetsen, aldus de RIVM. Ouderen in Nederland zijn de afgelopen tien jaar juist gezonder gaan leven.

Volgens de RIVM is voorlichting niet afdoende om jongeren en mensen in de andere doelgroepen gezonder te doen leven. "De omgeving bepaalt voor een groot deel hoe iemand zich gedraagt. We moeten bijvoorbeeld jongeren de kans geven om te sporten door sporthallen te bouwen. In supermarkten moet beter worden aangegeven wat gezond is en wat niet", vertelt een woordvoerder van de RIVM.

De omgeving aanpassen kost tijd, volgens de RIVM. "Daarom heet het rapport ook Tijd voor gezond gedrag. Het zal even duren voordat iemand gezond leeft", zegt de woordvoerder.

Bron: RIVM / Telegraaf 25 feb. 2002
Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)