Mensen leven 7 jaar langer

DEN HAAG - De levensverwachting is in vijftig jaar met zeven jaar toegenomen. Daarvan is vier jaar toe te schrijven aan preventie en medische zorg.


Dit concluderen het Erasmus Medisch Centrum en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat maandag aan minister Ab Klink (Volksgezondheid) is aangeboden. Voor meisjes die nu worden geboren is de levensverwachting 82 jaar, voor jongens is dat 77 jaar.

Voor hart- en vaatziekten, infectieziekten en kanker is voor het eerst berekend wat de bijdrage van preventie en zorg aan de toegenomen levensverwachting is geweest. Door de verbeterde gezondheidszorg bij hart- en vaatziekten worden Nederlanders twee jaar ouder.

Kwaliteit

Als ook wordt gekeken naar de kwaliteit van leven is het drie jaar. Een belangrijk deel van de gezondheidswinst hangt samen met een daling van het aantal beroerten. Per levensjaar bedragen de kosten van gezondheidszorg bij hart- en vaatziekten gemiddeld 2000 euro.

Door verbeteringen in de zorg bij infectieziekten is de levensverwachting toegenomen met 1,4 jaar. De grootste gezondheidswinst werd geboekt bij tuberculose, acute bronchitis, griep en longontsteking. Bovendien werd een winst van 0,2 jaar in kwaliteit van leven behaald.

Kostenbedrag

De totale gezondheidswinst bij infectieziekten komt daarmee op 1,6 jaar in goede gezondheid. Die gezondheidswinst werd verwezenlijkt tegen een gemiddeld kostenbedrag van 3800 euro per levensjaar.

De winst in levensverwachting bij kankers is voor mannen 0,3 en voor vrouwen 0,8 jaar. Het verschil tussen mannen en vrouwen schrijven de onderzoekers toe aan de verbeterde screening en behandeling van borstkanker.

(c) ANP
Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)