Overlevingskans bij kanker neemt toe

De levensverwachting van mensen met borst- en prostaatkanker is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen. De overlevingskansen van lijders aan long- en darmkanker zijn nog steeds erg laag. Dit blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA), dat 10 jaar lang de sterftecijfers onder 100.000 kankerpatiŽnten bijhield. Van de "lichting" longkankerpatiŽnten 1994-1997 was na vijf jaar 14 procent nog in leven. Van degenen die de ziekte tussen 1988 en 1990 kregen, leefde vijf jaar later 13 procent nog.

De overlevingskansen van darmkankerpatiŽnten namen in 10 jaar tijd toe van 54 procent naar 57 procent. De cijfers voor deze patiŽntengroepen steken ongunstig af bij die voor lijders aan borst- of prostaatkanker. Tussen 1988 en 1990 hadden vrouwen met borstkanker 76 procent kans vijf jaar later nog in leven te zijn, tegenwoordig bedraagt de overlevingskans 81 procent. Bij mannen met prostaatkanker steeg de "vijfjaarsoverleving" van 62 procent in 1988-1990 tot 76 procent in 1994-1997.

Het IKA schrijft de grotere overlevingskansen toe aan de betere behandelmethodes. Verder helpt het dat kanker in een steeds vroeger stadium wordt ontdekt. Ga naar http://www.iknl.nl/ voor nadere informatie over Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)