Vaccins zitten vol met schadelijke stoffen

Vaccins zitten vol met schadelijke stoffen. Zo wordt als bewaarmiddel Thimerosal gebruikt dat 50% kwik bevat, het tweede giftigste element op deze planeet . Kwik heeft een desastreus effect op onze immuniteit en legt dus een basis voor maatschappijgebonden ziekten. Auto-immuniteitsziekten zoals lichen, ms, astma, kanker, verkoudheden, tbc, cvs, kanker, verlammingen, leiose, psoriasis, autisme en andere weefselstoornissen.  PDF met onderbouwing HIER


Kwik veroorzaakt schade aan de hersenen 


Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Thimerosal in vaccins de belangrijkste oorzaak is van mentale handicaps als autisme en ADHD. Thimerosal bestaat voor 50% uit kwik en werd als bewaarmiddel gebruikt in zo goed als alle kindervaccins. Als een kind gevaccineerd wordt, moet het minstens een half uur onder dokterstoezicht blijven, omdat het kind in shock kan gaan. Thimerosal wordt geproduceerd door de farmaceutische industrie en is is zwaar giftig. Zoals uit andere gelijkaardige praktijken bleek, verdient deze industrie heel veel geld aan het verwerken van chemisch afval, hetzij gif in vaccins.

Griepvaccin
De huidige griepvaccinatiecampagne is bedrieglijke reclame. De suggestie dat het vaccin vrijwaart van ziekte, en veilig is, is tweemaal onjuist.

Het griepvaccin geeft nagenoeg geen bescherming tegen infectie met het influenzavirus. Reden daarvan is dat het dode virus vaccin IgG-antistoffen aanmaakt die ons niet beschermen ter hoogte van de slijmvliezen van de luchtwegen, dus de plaats van infectie. Daar hebben we IgA-antistoffen nodig, maar die worden door het vaccin niet aangemaakt. Bovendien is het pokeren om acht maanden voor de winter het juiste virus te voorzien in een vaccin.

Sommige vergelijkende onderzoeken tussen gevaccineerden en niet- gevaccineerden in ouderlingentehuizen toonden geen enkel voordeel aan voor de gevaccineerde groep.

Daarentegen is het vaccin absoluut niet vrij van risico's. Veel gevaccineerden maken juist een ergere vorm van griep door. Longontsteking na vaccinatie komt niet zelden voor, vooral bij ouderen. Astma en bronchitis na vaccinatie treden eveneens op. Problemen met bloeddruk en bloedstolling zijn in de litteratuur beschreven, evenals angor pectoris (pijn aan het hart door zuurstoftekort). Allerlei vormen van verlammingsverschijnselen zijn ook bekend; meest bekend is Guilain-Barrť, een pijnlijke, opstijgende verlamming van de benen, maar ook verlamming van de aangezichtszenuwen of de ledematen is mogelijk. Meest gevreesd is wellicht het risico op anaphylactische shock, waarbij de patiŽnt meteen na vaccinatie in geen tijd zijn bloeddruk verliest en kan overlijden.

Ergerlijk is de hypocrisie van de overheid die eerst beperkte risicogroepen aflijnt welke in aanmerking zouden komen voor vaccinatie, dan vaccinatie binnen bedrijven stimuleert, en tenslotte bij monde van officiŽle ambtenaren toch vaccinatie van de hele bevolking propageert. Gezonde volwassenen en jongeren zijn beslist geen doelgroep voor vaccinatie. De enige logica achter dergelijke politiek is niet medisch of wetenschappelijk, maar economisch. En daarmee bedoelen we wel degelijk de verkoop van het vaccin, niet het redden van arbeidsuren, want op dat vlak haalt het vaccin ook niets uit. Studies toonden aan dat op iets langere termijn gevaccineerden zelfs meer verletdagen tellen dan niet-gevaccineerde.

Kortom, zowel het jaarlijks terugkerend rondje paniekvoetbal rond "de zwaarste epidemie in jaren in aantocht", als de onverholen reclamecampagnes voor vaccinatie, doen vragen rijzen rond de onafhankelijkheid en de objectiviteit van sommigen. Onze bevolking heeft recht op eerlijk en neutraal advies, en dat krijgen ze nu niet.

PDF met onderbouwing HIER

Preventie vaccinatieschade vzw
PB 533, 3600 Genk
Tel/Fax: 011 262575
e-mail: info@vaccinatieschade.be

Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)