= Analytisch =
= Betrouwbaar =
= Zelfverzekerd =

classic

 

Je hebt een heel sterk gevoel dat je leven zich nu afspeelt en niet in het verleden of in de toekomst. Mede daardoor laat je jezelf het liefst omringen met bijzondere en speciale voorwerpen, vooral als die door anderen over het hoofd worden gezien. Zodoende speelt cultuur een speciale rol in jouw leven.

Je hebt je eigen persoonlijke stijl gevonden, die zowel sierlijk als exclusief genoemd mag worden. Je ideaal waarop jij je leven baseert, is doordrenkt van cultuur en alles wat daarmee samenhangt. Je hecht er waarde aan als de vrienden waar je mee optrekt ook (tot een bepaald niveau) een culturele instelling hebben.