De 5 Misvattingen Over Het Leven

  1. De mensen zijn afgescheiden van elkaar

  2. Er is niet genoeg van wat de mensen nodig hebben om gelukkig te zijn

  3. Om "dit" waar niet genoeg van is te pakken te krijgen, moeten de mensen onderling wedijveren

  4. Sommige mensen zijn beter of meer waard dan anderen

  5. Het is gepast dat mensen hun ernstige geschillen (die uit 1, 2, 3 en 4 voortvloeien) door geweld en doodslag oplossen

Bron: De Nieuwe Openbaringen: Neale Donald Walsch

Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)