Emotioneel Quotiënt

Kennis van de eigen emoties, zelfbewustzijn, een gevoel herkennen op het moment dat het een rol speelt. 


Mensen met een grotere sensitiviteit inzake hun gevoelens zijnbetere managers van hun leven dan mensen die het hieraan mankeert. Zijbeslissen bijvoorbeeld beter welke baan te kiezen of welke partner zemoeten huwen. Psychoanalytici hebben deze capaciteit het "observerendego" genoemd. In psychotherapie wordt deze factor vooral versterkt.Gevoelens zodanig hanteren dat ze positief bijdragen aan het leven.

Mensen die slecht erin slagen gevoelens van overmatigeangst, depressie en irritatie af te weren hebben veel minder energieter beschikking voor productieve doelen. We "managen" onze stemming engevoelens op diverse manieren: door het lezen van een roman, het kijkennaar een televisieprogramma, door sportbeoefening, of door het tot onsnemen van genotmiddelen.
------------------------------

Emotionele zelfcontrole en uitstel van impulsenmaakt mensen productiever in hetgeen ze ondernemen. In een experimentkregen vierjarige kinderen de volgende keuze: zij konden nu eenmarshmallow opeten of wachten tot de proefleider een boodschap hadgedaan en er dan twee krijgen.

Degenen die 15 tot 20 minuten konden wachten en zichzelf vaakhielpen door hun ogen met hun handen te bedekken om al dit lekkers nietsteeds te hoeven zien, bleken na de middelbare school uitblinkers tezijn. In sociaal opzicht waren ze vaardiger, effectiever, assertieveren beter bestand tegen de frustraties van het leven dan een grote groepvan de marshmallow-eters die niet kon wachten. Ze waren minderneurotisch, gek op uitdagingen en betrouwbaar.

Ze konden nog steeds uitstel van bevrediging met het oog op eenbepaald doel verdragen. Met het oog op opvoeding liggen hier welpraktische wenken.Bijvoorbeeld uitstel van impulsbevrediging en het goed beoordelen van een sociale situatie kunnen worden geleerd.

De ontwikkelingspsycholoog Walter Mischel, die de bovengenoemdestudie met de mars mallows uitvoerde, stelt dat doelgericht jezelfopgelegde uitstel van bevrediging waarschijnlijk de essentie is vanemotionele zelfregulatie.
Dit kunnen we onze kinderen proberen bij te brengen.

------------------------------

Het herkennen van emoties in anderen. Mensen die beter in de gaten hebben welke subtiele sociale tekenen aangeven wateen ander nodig heeft, maakt hen betere leraren of verkopers. Hetontstaan van een gebrekkige empathie wordt meestal geplaatst in derelatie tussen moeder (verzorger) en kind in de eerste kinderjarenbeginnend vanaf acht maanden. Er zijn opvoeders die systematischbepaalde gevoelens van hun peuters en kleuters negeren en daarmee niet,wat we noemen, responsief zijn.

Ontwikkelingspsychologischeexperimenten hebben het belang van responsiviteit van de opvoederaangetoond. In "ontdekkende psychotherapie" wordt via het proces"correctieve emotionele ervaring" met name op dit punt vaak verbeteringaangebracht in de belevingswereld van de patiŽnt.Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)