Kranten moeten positiever berichten

Iedere krantenredactie moet nadenken over de positiviteit en negativiteit van haar berichtgeving. Dit behoort tot de maatschappelijke taak van de kranten. Als de krant zijn informerende en analyserende taken goed uitvoert, is er ook aandacht voor dingen die goed gaan of verbeterd worden.


Zo krijgt de lezer een evenwichtig beeld van de samenleving. Dit gebeurt nu echter nog te weinig. Dat is de belangrijkste conclusie uit een nieuw vakonderzoek (.pdf) van Amanda Bulthuis, vierdejaars student op de Fontys Hogeschool voor Journalistiek, dat zij kortgeleden heeft gepresenteerd.

Aanleiding voor dit onderzoek was de eerste Nationale Goed Nieuwsdag van 9 november 2007. In die periode liep Bulthuis stage op de binnenlandredactie van Trouw. Die dag werd in de redactievergadering geëvalueerd wat de verhouding goed en slecht nieuws in de krant was. Daardoor ontstond bij Bulthuis de vraag wat positief nieuws precies is, of dit nieuwswaardig is en of het de maatschappelijke, journalistieke taak van de media is om ook aandacht te besteden aan gebeurtenissen die goed gaan. Tevens heeft zij deze vragen voorgelegd aan de hoofdredacteuren van De Volkskrant, Trouw en De Pers.

Dit uitgebreide vak onderzoek van totaal 66 pagina’s levert opmerkelijke conclusies op. Het spreekt kranten, en media in het algemeen, aan op haar verantwoordelijk om ook aandacht te besteden positieve en oplossingsgerichte ontwikkelingen in de samenleving. Deze uitkomsten sluiten tevens aan bij het landelijke onderzoek van Zinfo.nl waarin 83% van de Nederlanders aangeeft behoefte te hebben aan ander nieuws.

Artikelbron: Dutchcowboys.nl
PDF van Amanda Bulthuis vakonderzoek hierDisclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)