About The Secret

The Secret is de verfilming van The Law of Attraction, ofwel de Wet van Aantrekking.

Vele grootheden uit de geschiedenis wisten het al. The Secret is real! Albert Einstein, Martin Luther King, Winston Churchill en vele anderen zouden dit 'geheim' hebben gekend.

De boodschap van The Secret is niets nieuws, alleen wordt het nu pas door zoveel mensen wereldwijd onder de aandacht gebracht. Degene die ervan wisten, hielden het bewust voor zich, waarschijnlijk om hun macht niet uit handen te geven en er zelf (echter helaas vaak met negatieve ideeën) van te profiteren. Zo werd begin de 20e eeuw het boek van Charles Haanel 'The Master Key', dat over de LOA gaat, verboden.

U kunt dit boek in PDF formaat hier downloaden.

Wat is de Law of Attraction?

De Law of Attraction is de belangrijkste Universele basiswet. Deze wet geldt voor iedereen, zonder uitzondering. Het regelt letterlijk ons bestaan. De definitie luidt:

Dat waarop je je focust, trek je aan.
Altijd en zonder uitzondering.

Het grootste deel van de mensheid werkt recht in tegen deze wet, met als resultaat een hoop onnodige ellende. Werken met de Law of Attraction in plaats van ertegen resulteert in een leven dat vanzelf vooruit gaat op alle gebieden. Het betekent gaan in de richting die je wenst, welke die ook is.

Wie de Law of Attraction kent, weet dat er geen slachtoffers bestaan en begrijpt dat je overtuigingen allesbepalend zijn voor je toekomst. Want die bepaal je namelijk helemaal zelf. Je bent de schepper van je eigen realiteit. De Law of Attraction begrijpen is inzien dat beperkingen alleen worden bepaald door je eigen overtuigingen, met als enige betrouwbare leidraad: je gevoel. Wie zich eenmaal bewust is van de LOA, herkent hem overal om zich heen.

Maar hoe sterk is die kracht?

Vele vragen kunnen worden gesteld, zoals wordt de kracht versterkt als meerdere mensen tegelijk dezelfde intentie hebben? Of juist teniet gedaan als meerdere mensen tegengestelde intenties hebben? Moet je negatieve en pessimistische gedachten direct een halt toeroepen, omdat ze anders veel ellende zouden kunnen veroorzaken? Maar juist het focussen op iets negatiefs, zoals bijvoorbeeld en ernstige ziekte, zorgt ervoor dat deze juist wordt gestimuleerd. Neem als voorbeeld Moeder Theresa. Zij liep nooit mee in anti-oorlogsdemonstraties, maar wel met vredesdemonstraties en dat maakt juist het grote verschil.  

Wees dus altijd voor iets in plaats van tegen!Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)