The secret things to doFormuleer heel duidelijk je vraag: Wat wil je echt
Breng je wens helder en heel specifiek onder woorden en vermijd negatieve en ontkennende woorden. Dus niet "ik wil niet langer zo onzeker zijn" maar "ik voel me zeker en sta vol vertrouwen in het leven".

Kies de juiste tijd en plaats
Spreek je wens uit wanneer je tijd hebt en niet op de klok hoeft te kijken. Ga in een ruimte zitten waar je je op je gemak voelt en waarin je gemakkelijk kunt zitten of knielen. Na een tijdje oefenen kun je ook in gedachten deze ruimte betreden en zo je wens uitzenden.

Bereid je voor
Ga in een gemakkelijke houding zitten, adem langzaam en ritmisch en concentreer je op één object. Vergeet het verleden en de toekomst, leef in het nu. Stem je af op de juiste frequentie door je te concentreren op gevoelens van mededogen en geluk.

Imaginair repeteren, ofwel visualiseren
Maak je een voorstelling van je wens en probeer daar iets bij te voelen en te ervaren. Ervaar jezelf bijvoorbeeld in een nieuwe baan, als dat je wens is. Schrijf je wens op, teken of schilder hem. Denk na over alle gewaarwordingen die je bij je wens kunt hebben en zet daarbij je zintuigen in: voel, proef, ruik, beleef

Geloof dat het werkt
Concentreer je op een goed resultaat, probeer elke vorm van cynisme 'bij mij zal het wel niet lukken' te vermijden. Zoek het goede gevoel op, maak daarvoor bijvoorbeeld een lijst met dingen die je al hebt verworven en die je een goed gevoel geven. Maak gebruik van een geheugensteuntje om je gedachten op je wens gefocust te houden. Een prikbord waar je foto's of memo's op kan hangen bijvoorbeeld, kan je helpen je bij de les te houden.  

Doe een stap opzij
Leg je verzoek letterlijk bij het universum en vertrouw erop dat dit het overneemt. Stel je open voor nieuwe dingen en vergroot zo je capaciteit om dat wat je gegeven wordt ook te herkennen. Soms ligt het antwoord vlak voor je, maar zie je het niet omdat je het veel te ver zoekt, of juist te dicht bij huis.
Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)