Leven zonder kanker

In de afgelegen dalen van de Himalaya, tussen Afghanistan, Pakistan, Kashmir en Chinees Turkestan, ligt het koninkrijkje van de Hunza's. Deze mensen zijn bekend om hun hoge leeftijden en hun opvallende gezondheid. Het is niet ongewoon, als een Hunza de 100 jaar haalt, en sommigen worden zelfs 120 of meer !

Medisch deskundige onderzoekers vanuit de buitenwereld verklaren na hun bezoek aldaar, eenstemmig, dat er nooit een geval van kanker is voorgekomen in Hunzaland. Hoewel op dit moment de officiŽle weten- schap geen verklaring heeft voor het kanker-vrij zijn van de Hunza's, is het belangwek-kend te weten, dat het doorsnee Hunza voedsel 200 x meer nitriloside bevat dan het gemiddelde West- Europese en Amerikaanse voedsel.
Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)