Ongewenst veel nitraat in groenten

DEN HAAG - Veel groente bevat ongewenste hoeveelheden nitraat, in een enkel geval meer dan de wet toestaat. Dat heeft de Consumentenbond vastgesteld na onderzoek van zeventien soorten in de maanden september en oktober.


Paksoi, spinazie, kropsla, radijs, veldsla, koolrabi en bleekselderij hebben de hoogste nitraatgemiddelden als deze groenten niet biologisch verantwoord worden geteeld. Biologisch geteelde groente heeft vaak de helft van het gemiddelde nitraatgehalte. Alleen bij Chinese kool scoort de biologische variant juist slechter.

Een te veel aan nitraat kan schadelijk zijn. De stof vormt in het lichaam nitriet, dat de zuurstof in het bloed vermindert. Dat kan de gezondheid van baby's en peuters schaden. In combinatie met andere stoffen kan nitriet ook kankerverwekkend zijn.

Nitraat in groente is vooral afkomstig van kunstmest. "De overdadige toepassing van kunstmest heeft het nitraatgehalte de laatste jaren doen stijgen", stelt de bond. "Veel reguliere telers in Europa hebben moeite om onder de wettelijke grenzen te blijven. De biologische telers gaat dit gemakkelijker af omdat ze alleen dierlijke mest met mate toepassen. Die geeft minder nitraat." De ecologische groente ziet er volgens de bond echter wel vaak slechter uit: veel bruine bladeren, minder fris loof en sneller bederf.

De onderzochte groente komt zowel uit de buitenlucht als uit de kas. Waar de onderzochte porties vandaan kwamen, weet de Consumentenbond niet. In de winkels waar de groente werd gekocht, ontbrak vaak de verplichte aanduiding van het land van herkomst.
Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)