Verstrengelde belangen artsen

In Nederland hebben bijna alle medische experts een relatie met de farmaceutische industrie. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na een oriŽnterende studie naar de invloed van de industrie op behandelrichtlijnen.

De IGZ pleit voor nader onderzoek en het openbaar maken van de banden tussen medische experts en de industrie, zo schrijft Trouw dinsdag.
Voor fabrikanten van geneesmiddelen is een gunstig oordeel over hun medicijnen in richtlijnen belangrijk voor hun omzet. De terugtredende overheid zou een belangrijke oorzaak zijn voor de invloed van de industrie.

Sponsor
Artsen en medische wetenschappers moeten daardoor vaker sponsors zoeken voor wetenschappelijk onderzoek, waaruit positieve behandelrichtlijnen voortvloeien. Dergelijke sponsorovereenkomsten moeten volgens de inspectie openbaar zijn.

Het risico van ongewenste invloed van de industrie is volgens de inspectie het grootst bij behandelrichtlijnen die door patiŽntenverenigingen worden opgesteld. De inspectie oppert patiŽntenverenigingen en de farmaceutische industrie pas later in te schakelen bij het opstellen van nieuwe richtlijnen.

Onafhankelijk
Sommige patiŽntenorganisaties die zitting hebben in richtlijncommissies worden gesponsord door de farmaceutische industrie. De inspectie zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van deze werkgroepleden.

Volgens het Nederlands Huisartsengenootschap en het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO zijn de richtlijnen voor diabetes, psychiatrie, hart- en vaatziekten, maagklachten, osteoporose en luchtwegaandoeningen het meest gevoelig voor beÔnvloeding. Bij die richtlijnen gaat het om veel patiŽnten en komen regelmatig nieuwe, dure geneesmiddelen op de markt.

Bron: NU.nlDisclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)